Thông qua nghiên cứu nghiêm túc và sâu, Vakapro tự hào giới thiệu Mảng Hệ thống dòng loa LA. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng rộng rãi cùng với kết quả kỹ thuật tối ưu hóa đặc biệt trong một hiệu suất tuyệt vời và hiệu quả cao. Để thiết kế một hệ thống mảng đòi hỏi phải nắm bắt hoàn hảo của phân tích định hướng tinh vi và kiểm soát bức xạ. Nó cũng cần dự đoán một tổng thể và đo lường chính xác của sóng đứng, cộng hưởng và độ rung của loa và các thiết bị kim loại. Thậm chí nó là khá khó khăn, kỹ sư Vaka biết nó khá tốt.

Các ứng dụng:
địa điểm có quy mô lớn và vừa bao gồm sân vận động, phòng hòa nhạc, khán phòng, nhà hát, câu lạc bộ, du lịch cho thấy, thị trường cho thuê, vv