KP SERIES là một phong cách của các giải pháp âm thanh thương mại của VAKAUDIO, trong đó có kép 8-inch, 10-inch và 12-inch. Nó có thể đáp ứng nhiều nhu cầu tăng cường âm thanh khác nhau của cơ sở vui chơi giải trí thương mại trên nó tinh tế, ngọt ngào, nhẹ nhàng âm sắc và độ bền cao, đặc biệt là cho biểu microphone.

Các ứng dụng:
Sử dụng rộng rãi cho phòng hội nghị, giảng đường, Auditorium, Club, DISCO, phòng KTV thương mại, vv

 

Category :